Panel fotovoltický

Fotovoltické panely premieňajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Prostredníctvom meniča sa vyrobený jednosmerný prúd transformuje na striedavý prúd, ktorý sa bežne využíva v domácnosti. Menič následne rozvádza elektrickú energiu po existujúcich rozvodoch tam kde je aktuálne potrebná. V súčasnosti fotovoltika ponúka niekoľko možností využitia, výber vhodného systému a jeho správne nadimenzovanie dokáže znížiť ročné náklady na energiu až o 50%. Fotovoltické panely tvoria najväčšiu časť investície do fotovoltického systému, je preto potrebné venovať ich výberu náležitú pozornosť. Rozhodujúcim faktorom by však napriek tomu rozhodne nemala byť cena.